2023 M. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ FESTIVALIO „Vaikystės glėby“ PROGRAMA

I DALIS

 

SAULEI NUSILENKT

Vaizdo įrašas

Jolantos Tendienės, Ramunės Zelbienės choreografija

Andriaus Kulikausko muzika

Alfonso Bukanto žodžiai

SUVALKIJOS REGIONO KOLEKTYVŲ PASIRODYMAS

SIDABRO LAKIŪTĖ

Vaizdo įrašas

Vidmanto Mačiulskio choreografija

Sauliaus  Petreikio muzika

ŠOK, TRYPK! Elenos Morkūnienės choreografija

Algimanto Raudonikio muzika

GASPADINĖS Ilonos Baltikauskaitės choreografija

Povilo Budgino aranžuota liaudies muzika

Lietuvių liaudies žodžiai

EI, KIENO ŽALIAS KIEMELIS Rimutės Zaleckaitės choreografija

Ramūno Tamošausko aranžuota liaudies muzika

Lietuvių  liaudies žodžiai

JAUNUOLIŲ ŠOKIS Algimanto Astiko choreografija

Algimanto Raudonikio muzika

FOLKLORINIS ŠOKIS ŠYVIS

Vaizdo įrašas

AUKŠTAITIJOS REGIONO KOLEKTYVŲ PASIRODYMAS

GEGUŽINĖS POLKA Henriko Uznio choreografija

Algimanto Apanavičiaus muzika

SUPKIT, MESKIT Sandros Paulavičienės choreografija

Rasos Stoškuvienės muzika ir žodžiai

ŽIUŽIS Danutės Radvilavičienės choreografija

Prano Budgino muzika

Lietuvių liaudies žodžiai

VYŽELĖ Elenos Morkūnienės choreografija

Leono Povilaičio muzika

Lietuvių liaudies žodžiai

LINKSMAPOLKĖ Vidmanto Mačiulskio choreografija

Arūno Rakšnio muzika

FOLKLORINIS ŠOKIS DŪDA

Vaizdo įrašas

 ŽEMAITIJOS REGIONO KOLEKTYVŲ PASIRODYMAS

UPELĖ TEKA

Vaizdo įrašas (jaunuolių grupei)
Vaizdo įrašas (merginų grupei)

Edmundo Žičkos choreografija

Nijolės Sinkevičiūtės muzika

RIEDA RATAI Aldonos Pakeltienės choreografija

Jono Gutausko aranžuota liaudies muzika

Lietuvių liaudies žodžiai

JADVYGA Edmundo Žičkos choreografija

Jūratės Baltramiejūnaitės muzika

RISTŪNPOLKĖ Živilės Adomaitienės choreografija

Lietuvių liaudies muzika

AŽUOLYNO POLKA Laimutės Kisielienės choreografija

Leono Povilaičio muzika

FOLKLORINIS ŠOKIS GRANSKVERAS

Vaizdo įrašas

FINALAS

KUMBURYS

Vaizdo įrašas

Ričardo Tamučio choreografija

Antano Jonušo muzika

UOLINDERIS

Vaizdo įrašas

Juozo Lingio choreografija

Eduardo Pilypaičio muzika

LAIMINGUO, LAIMINTUO

Vaizdo įrašas

Vidmanto Mačiulskio choreografija

Sauliaus ir Donato Petreikių muzika

*PROGRAMA GALI BŪTI KEIČIAMA IR KOREGUOJAMA

2023 M. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ FESTIVALIO „VAIKYSTĖS GLĖBY 2023“ DALYVIAI:

SUVALKIJOS REGIONO KOLEKTYVAI:

1. Šakių „Varpo“ mokyklos liaudiškų šokių grupė „Pynė“ ( Jl, J)
Vadovė Vitalija Venienė

2. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studija „Vyželė“ (Jl, Mg)
Vadovė Sonata Jankienė

3. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos jaunuolių šokių kolektyvas „Santaka“ (Jl)
Vadovė Eglė Šeštakauskienė

4. Marijampolės meno mokyklos šokių studija „Javonėlis“ (Jl, J, Mg)
Vadovės Alina Kvietkauskienė, Kristina Brazienė

AUKŠTAITIJOS REGIONO KOLEKTYVAI:

1. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ (Jl, Jn A)
Vadovė Idalija Braškytė

2.Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Viltukas“ (Jl)
Vadovė Jūratė Urbonienė

3. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos liaudiškų šokių studija „Kibirkštėlė“ ( 2 Jl gr.)
Vadovė Sandra Paulavičienė

4. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos liaudiškų šokių grupė „Kanapėlė“ (Jn A)
Vadovė Kristina Nainienė

5. Vilniaus Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos šokių kolektyvas „Versmė“ (Jn B)
Vadovė Ligita Vaičiūnaitė

ŽEMAITIJOS REGIONO KOLEKTYVAI:

1. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas (Jl)
Vadovė Sigita Gadžij

2. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Liuoksinis“ (2 J gr., Mg)
Vadovė Asta Rimkuvienė

3. Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studija „Diemedėlis“ (Jn, J)
Vadovė Loreta Lideikienė

4. Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“
(2 Jl gr., J, 2 M gr.)
Meno vadovė Jolanta Tendienė, baletmeisterės Ramunė Zelbienė, Olga Gross.

 

II dalis

„AUKSO TILTELIU ŠEIMYNĖLĖ SUĖJO

EI, VAKA!

Sauliaus Petreikio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

BĖK, BĖK, BITELA

Vaizdo įrašas (merginų grupė)

Laimutės Kisielienės choreografija
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

SEKU, SEKU PASAKĄ

Vaizdo įrašas (Jaunučių B, jaunių A grupė)
Vaizdo įrašas (Mergaičių grupė)
Vaizdo įrašas (Viena pora)

Henriko Uznio choreografija
Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

PUPOS

Vaizdo įrašas (Jaunučių B, jaunių A grupė)
Vaizdo įrašas (Mergaičių grupė)

Henriko Uznio choreografija
Giedriaus Svilainio muzika, Kajetono Aleknavičiaus žodžiai

DVARPOLKĖ

Vaizdo įrašas

Kazio Motuzos choreografija
Antano Sperausko muzika

PRIEGALVĖLIS

Vaizdo įrašas (moterų grupė)

Juozo Gudavičiaus choreografija
Algimanto Raudonikio muzika

KAČIUKAI

Živilės Adomaitienės choreografija
Aloyzo Žilio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

SĖJAU RŪTĄ

Vaizdo įrašas

Juozo Gudavičiaus choreografija
Algimanto Bražinsko harmonizuota lietuvių liaudies muzika

APSUKINIS

Vaizdo įrašas

Stanislovo Vaitkevičiaus choreografija
Lietuvių liaudies muzika

FLEŠMOBAI:

Mano diena laiminga

Vaizdo įrašas

Norim šokt

Vaizdo įrašas

Šventėje dalyvauja: jaunučiai A, jaunučiai B, jauniai A, mergaitės, merginos, senjorai ir moterys.

2023 M. REGIONINĖS LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS „SKAMBANTYS ŠOKIŲ SODAI“ DALIES „AUKSO TILTELIU ŠEIMYNĖLĖ SUĖJO“

DALYVIAI:

1. Vilniaus m. vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Rasodėlė“ (Jn A)
Vadovė Živilė Adomaitienė

2. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos liaudiškų šokių studija „Kibirkštėlė“ (Jč A, Jn A, Mt)
Vadovė Sandra Paulavičienė

3. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos šokių kolektyvas „Santaka“ (Jč B, Jn A, M)
Vilkaviškio r. Pilviškių kultūros namų moterų šokių kolektyvas „Šešupė“ (Mt)
Vadovė Eglė Šeštakauskienė

4. Kretingos r. Darbėnų gimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Straksiukas“ (Jn A)
Vadovė Birutė Bendikienė

5. Šilalės meno mokyklos šokių studija „Lokysta“ (Jn A, M, Mg)
Vadovė Digma Kononovienė

6. Šilalės meno mokyklos šokių studija „Lokysta“ (Jn A)
Šilalės r. savivaldybės kultūros centro merginų šokių grupė „Raizgė“ (M)
Vadovė Laima Andrejauskienė

7. Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studija „Ratilėlis“ (Jn A, Mg)
Vadovės Simona Kutkevičienė, Asta Paulauskienė

8. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos liaudiškų šokių grupė „Kanapėlė“ (Jč A, Jn A)
Panevėžio moterų grupė „Saulėgrąžos“ (Mt)
Panevėžio senjorų grupė „Sidabra“ (S)
Vadovė Kristina Nainienė

9. Kauno Kazio Griniaius progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ (Jn A)
Vadovė Idalija Braškytė

10. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Sukutis“ (Jč A).
Vadovė Daiva Bagdonienė

11. Vilniaus Gabijos progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Gabija“ (Jč A)
Vadovė Jurgita Plepytė

12. Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos liaudiškų šokių grupė ,,Gintarėliai“ (Jč A)
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė (Jč B)
Vadovė Renata Rakašienė

13. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos jaunučių grupė (Jč A)
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Liuoksinis“ (M)
Šiaulių r. savivaldybės kultūros centros Ginkūnų filialo senjorų liaudiškų šokių grupė „Dobilas“ (S)
Vadovė Asta Rimkuvienė

14. Vilniaus m. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos vaikų tautinių šokių kolektyvas „Padūkėlis“ (Jč A, Mg)
Vadovė Aniceta Česnakauskienė

15. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos jaunučių šokių grupė „Šaltinėlis“ (Jč B)
Vadovė Asta Saikauskienė

16. Šilutės Pamario progimnazijos liaudies šokių kolektyvas „Viržytė“ (Jč B)
Vadovė Rita Kurpeikytė

17. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos jaunučių šokių grupė „Bruknelė“ (Jč B)
Vadovė Nida Sakalauskienė

18. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos liaudiškų šokių grupė „Subatėlė“
Vadovės Eglė Baltriukienė (Mg), Loreta Domijonaitytė (M)

19. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos šokių studija „Smiltė“ (Mg, M)
Vadovė Ramona Valiūtė-Žukauskienė

20. Kelmės r. Pakražančio gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė (Mg)
Vadovė Gintarė Guželienė

21. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studija „Inkarėlis“ (Mg)
Klaipėdos vaikų šokių studija „Aušrinė“ (M)
Vadovė Lina Klepeckaitė

22. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas (2 Mg gr.)
Vadovė Sigita Gadžij

23. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studija „Vyželė“ (Mg)
Vadovė Sonata Jankienė

24. Marijampolės meno mokyklos šokių studija „Javonėlis“ (Mg)
Vadovė Kristina Brazienė

25. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriaus liaudiškų šokių ansamblis „Nemunėlis“ (2 M gr.)
Vadovės Snieguolė Skardžiuvienė, Rima Bielovienė

26. Kelmės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Levandrėlės“ (M)
Kelmės kultūros centro Senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ (S)
Vadovė Diana Bakšienė

27. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio moterų šokių kolektyvas „Gijele“ (Mt)
Vadovė Giedrė Rameikienė

28. Ukmergės kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė „Vilkmergė“ (Mt)
Vadovė Regina Zabelienė

29. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro moterų šokių grupė (Mt)
Vadovė Jūratė Kačiukevičienė

30. Klaipėdos miesto PŽA Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabrinė gija“ (S)
Vadovė Valerija Miliauskienė

31. Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Girėnai“ (S)
Vadovė Vitalija Venienė

32. Ukmergės kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Eglūnas“ (S)
Vadovė Virginija Butvilavičienė

33. Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro Dembavos padalinio senjorų liaudiškų šokių grupė „Svaja“ (S)
Vadovė Dainora Venslovienė

34. Kalvarijos trečiojo amžiaus universiteto senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Aštuonnytis“ (S)
Vadovė Alina Kvietkauskienė

35. Mažeikių r. savivaldybės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Jurginėlis“ (S)
Vadovas Audrius Grebenkovas

36. Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ (Jč A, Jč B, Jn A, 2 Mg gr., 2 M gr., Mt)
Meno vadovė Jolanta Tendienė, baletmeisteriai: Ramunė Zelbienė, Olga Gross, Eglė Vitkauskienė, Danguolė Dapšytė, Marius Naruta.

 

REPERTUARO PASKIRSTYMAS ŠOKIŲ GRUPĖMS:

 

Jaunučių A liaudiškų šokių grupės (1–3 klasė): 

KAČIUKAI

Jaunučių B liaudiškų šokių grupės (3–4 klasė):

EI, VAKA! (pagal atskirą sąrašą)

SEKU, SEKU PASAKĄ

PUPOS

SĖJAU RŪTĄ

APSUKINIS (priešokis)

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)

Jaunių A liaudiškų šokių grupės (4–5 klasė):

SEKU, SEKU PASAKĄ

PUPOS

SĖJAU RŪTĄ

APSUKINIS (priešokis)

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)

Mergaičių liaudiškų šokių grupės (4–6 klasė):

EI, VAKA! (pagal atskirą sąrašą)

SEKU, SEKU PASAKĄ (priešokis)

SĖJAU RŪTĄ

PUPOS (priešokis)

BĖK, BĖK, BITELA (priešokis)

APSUKINIS (priešokis)

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)

Merginų liaudiškų šokių grupės (7–12 klasė):

EI, VAKA! (pagal atskirą sąrašą)

BĖK, BĖK, BITELA

PRIEGALVĖLIS

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)

Moterų šokių grupės:

EI, VAKA! (pagal atskirą sąrašą)

PRIEGALVĖLIS

BĖK, BĖK, BITELA (priešokis)

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)

Senjorų liaudiškų šokių grupės:

DVARPOLKĖ

APSUKINIS

FLEŠMOBAI (Mano diena laiminga, Norim šokt)